Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 September 2023

Nieuwemarktplaats.nl is een onafhankelijke advertentie website waar advertenties geplaatst kunnen worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren op advertenties. Nieuwemarktplaats is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ook speelt Nieuwemarktplaats geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Informatie over de beleidsregels en waar advertenties aan moeten voldoen vindt je op de pagina beleidsregels.

Artikel 1. Algemeen

De website Nieuwemarktplaats.nl wordt in stand gehouden door Webplatformzeeland.nl. Nieuwemarktplaats.nl is een handelsnaam van Webplatformzeeland, de website www.nieuwemarktplaats.nl, gevestigd Westerzicht 272, 4385 AW Vlissingen, KVK nummer 89479246 BTW nummer NL 004734598B15.

Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van de website. Bij het gebruiken van de website van Nieuwemarktplaats zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij raden aan deze voorwaarden regelmatig door te lezen.

www.nieuwemarktplaats.nl (“Nieuwemarktplaats”) is een gebruiksvriendelijke vraag en aanbod site voornamelijk gericht op Nederland. Door het bezoeken en gebruiken van Nieuwemarktplaats gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden en beleidsregels.

Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat Nieuwemarktplaats voor iedereen werkt en gebruiksvriendelijk blijft.

De hier genoemde voorwaarden en beleidsregels vormen de gehele overeenkomst tussen Nieuwemarktplaats en u en vervangen alle eventuele eerder gemaakte overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden van Nieuwemarktplaats en aanvullende voorwaarden op de site Nieuwemarktplaats zal de inhoud van de Algemene Voorwaarden van Nieuwemarktplaats voorrang hebben.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van een kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Webplatformzeeland, Westerzicht 272, 4385 AW Vlissingen met als kenmerk: Nieuwemarktplaats.

Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per post. Kennisgevingen gedaan per post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.

Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Nieuwemarktplaats via e-mail: info@nieuwemarktplaats.nl

Artikel 2. Gebruik van Nieuwemarktplaats

Het onderstaande zal een gebruiker van Nieuwemarktplaats niet doen:

 • Handelen in strijd met wet- en regelgeving en/of met deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels;
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken bij aanmelden of plaatsen van een advertentie;
 • Handelen in strijd met rechten van derden;
 • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of ander soort gelijke berichten;
 • Maatregelen treffen om de toegang tot Nieuwemarktplaats te voorkomen te beperken of te omzeilen;
 • De infrastructuur van Nieuwemarktplaats onredelijk belasten of werking van Nieuwemarktplaats verstoren;
 • Virussen of andere technologieën verspreiden die Nieuwemarktplaats, de belangen of het eigendom van gebruikers van Nieuwemarktplaats kunnen of zullen schaden;
 • Inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken en/of verspreiden;
 • informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen contactgegevens en e-mail adressen, zonder vooraf toestemming van betrokkenen;

Artikel 3. Gegevens Nieuwemarktplaats.nl

Door het plaatsen van gegevens en materiaal op Nieuwemarktplaats geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via mijn andere platformen , sociale media en niet aan ons gelieerde (vraag en aanbod) websites.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is of problemen veroorzaakt. Ook als wij vernemen dat uw advertentie in strijd is met de wet en/of onze algemene voorwaarden en beleidsregels.

Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden per e- mail: info@nieuwemarktplaats.nl, deze is te vinden op de site.

Nieuwemarktplaats bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

Artikel 4. Misbruik van Nieuwemarktplaats.nl

Voor het melden van klachten en/of illegale en inbreuk makende advertenties en/of andere problemen zoals beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van de feedback knop in het account menu of door dit te melden aan Nieuwemarktplaats. Op deze wijze kunnen wij er samen voor zorg dragen dat de site veilig en gebruiksvriendelijk blijft. Indien wij meldingen van andere gebruikers ontvangen of uit eigen onderzoek van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken en/of niet handelen in overeenstemming met ons beleid zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze diensten beëindigen en alle gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om deze gebruikers van Nieuwemarktplaats te weren;
 • Om Nieuwemarktplaats en de Nieuwemarktplaats gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals aangegeven in het Privacy beleid van Nieuwemarktplaats;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden (o.a. Politie, Justitie en eventueel rechthebbenden) verstrekken, dit binnen de door de wetgeving toegestane regels. Een en ander wordt nader toegelicht in ons Privacy beleid.

Bovenstaande lijst geeft een aantal mogelijkheden weer. Andere niet genoemde maatregelen kunnen worden toegepast mits het team van Nieuwemarktplaats hier aanleiding toe ziet. Ongeacht of wij besluiten om een gebruiker van Nieuwemarktplaats te weren, zal Nieuwemarktplaats geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Nieuwemarktplaats door gebruikers accepteren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord Nieuwemarktplaats niet aansprakelijk te houden voor wat door gebruikers van Nieuwemarktplaats wordt geplaatst of gedaan. Aangezien alle informatie binnen advertenties op Nieuwemarktplaats afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen, over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Dit geldt ook voor alle berichtgeving vanuit gebruikers. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill en/of reputatie, noch voor indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Nieuwemarktplaats kan geen garantie geven betreffende de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten en het gebruik van de site. Om deze rede sluiten wij, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van derden uit, dit wel binnen de mogelijkheden van de wetgeving.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid aan u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 6. Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van Nieuwemarktplaats gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers die door Nieuwemarktplaats gebruikt worden, dit wordt verder beschreven in ons privacy beleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal vanuit Nieuwemarktplaats, tenzij u aangeeft dit soort marketingberichten niet wenst te ontvangen.

Artikel 7. Totstandkoming advertentie

Voordat u een advertentie kunt plaatsen dient u een gebruikersovereenkomst te sluiten. De gebruikers overeenkomst kunt u gemakkelijk online afsluiten door het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersovereenkomst is gratis.

Voordat u een advertentie kunt plaatsen dient u een gebruikersovereenkomst te sluiten. De gebruikers overeenkomst kunt u gemakkelijk online afsluiten door het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersovereenkomst is gratis.

Met de knop “Advertentie toevoegen” of “Registreer” kunt u een nieuwe advertentie (advertentieovereenkomst) plaatsen. Doorloop de aangeven stappen en vul de gevraagde velden in. Uiteindelijk zal uw  advertentie geplaatst worden, en binnen enkele minuten zichtbaar worden op de website. U kunt uw advertenties beheren onder de knop “Advertenties” zodra u bent ingelogd.

Nieuwemarktplaats bewaart de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen u en Nieuwemarktplaats onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 8. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Nieuwemarktplaats kunt u aangeven door middel een e-mail: info@nieuwemarktplaats.nl.

Klachten dienen binnen twee weken nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Nieuwemarktplaats zal ernaar streven binnen 45 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Nieuwemarktplaats u binnen 45 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording op uw klacht.

Vraag en aanbod

Nieuwemarktplaats.nl is een online vraag en aanbodsite. De meest gebruikersvriendelijke online marktplaats en warenmarkt voor goederen en diensten in Nederland. Nieuw of gebruikt, het maakt niet uit. Zoek en plaats gemakkelijk GRATIS of BETAALDE advertenties. Heb je de zolder of garage opgeruimd of heb je wat over van de rommelmarkt? Of misschien wil je wel jouw complete online assortiment aanbieden? Plaats jouw producten op de site en verkoop ze met het grootste gemak.

 

Aanbieden en verkopen

Heb je iets moois om te verkopen? Plaats GRATIS of BETAAL je advertentie met meer mogelijkheden en bied jouw product of dienst aan op nieuwemarktplaats.nl Nieuw of gebruikt? Koppel je webshop aan Nieuwemarktplaats  en geniet van de voordelen van het aanbieden op deze website.

Kopen

Zoek en vind dat koopje. Op Nieuwemarktplaats vind je nieuwe en gebruikte spullen die GRATIS en BETAALD aangeboden worden door de gebruikers. Zie je wat leuks? Laat een bericht achter of doe een bod, wij brengen je in contact met  de aanbieder.